www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 537522
Đang truy cập: 7
Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (30/06/2010 10:09)
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: /  48  BC- VHTTDL                                                               

 

                                                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

 Vĩnh Yên, ngày tháng năm 2010                                            

BÁO CÁO
Sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm.
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.

 

Năm 2010, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cả nước và của tỉnh: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập tỉnh; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời là năm cuối kết thúc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch 5 năm (2006-2010).
Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, cùng với việc trú trọng, triển khai đồng bộ các hoạt động trên lĩnh vực quản lý và phát triển sự nghiệp, công tác thi đua, khen thưởng của ngành từng bước được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong toàn ngành, góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ngày 04/3/2010, Sở VHTT&DL có Văn bản số 80/VHTTDL-VP, về phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác của ngành năm 2010 trên các lĩnh vực: Văn hoá, thể thao du lịch và gia đình triển khai tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và phòng Văn hoá và thông tin huyện, thành thị trong tỉnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị cụ thể hoá bằng các chương trình hành động, tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại, và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của đơn vị đề ra, qua đó tổ chức đăng ký thi đua với các nội dung và mục tiêu cụ thể. Trên cơ sở tập hợp đăng ký thi đua của đơn vị, Sở có văn bản đăng ký thi đua với Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh, Cụm thi đua khu vực Đồng bằng, Trung du Bắc Bộ và Khối thi đua Văn hoá - Xã hội của tỉnh.
Thực hiện kế hoạch số 133/KH-VHTTDLCTĐ, ngày 10/2/2010 của Cụm thi đua khu vực Đồng bằng Trung du Bắc Bộ về việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2010. Sở có Kế hoạch số 11/KH-VHTTDL ngày 22/3/2010 về tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình triển khai tới các đơn vị trong ngành và tham gia ký kết giao ước thi đua với 09 tỉnh trong Cụm thi đua.
Thực hiện Kế hoạch số 3711/KH-UBND ngày 09/9/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Sở xây dựng Kế hoạch số 03/KH-VHTT&DL, ngày 06/1/2010 về việc tổ chức “Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt” ở mỗi đơn vị và có văn bản hướng dẫn tổ chức cụ thể triển khai tới các đơn vị thuộc Sở. Đồng thời, Sở xây dựng Kế hoạch số 19/KH-VHTT&DL, ngày 9/6/2010 về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua đó biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010) tiến tới Đại hội thi đua cấp tỉnh và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII.
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua theo Cụm, Khối thi đua do ngành phát động. 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua Phòng Văn hoá & Thông tin các huyện, thành, thị, Khối thi đua các đơn vị quản lý Nhà nước và đơn vị sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua của Khối, Cụm trong ngành bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Các Khối, Cụm thi đua đã xây dựng Kế hoạch và Quy chế hoạt động của Khối, Cụm; xây dựng tiêu chí chấm điểm và thang điểm thi đua làm căn cứ bình xét khen thưởng vào dịp cuối năm; tổ chức ký kết giao ước thi đua với nội dung thi đua cụ thể với đơn vị trong Khối, Cụm.
6 tháng đầu năm, Sở đề nghị và được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể là đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở năm 2010; tặng Bằng khen cho 12 Đoàn Nghệ thuật quần chúng thuộc các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã có thành tích xuất sắc tham gia Liên hoan Hát văn và hát Chầu văn lần thứ I năm 2010 tại Vĩnh Phúc; Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen 4 tập thể, 12 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 18 cá nhân là điển hình tiên tiến ngành VHTT&DL trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010).
Sở ra Quyết định tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010) của ngành.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở đã đề nghị và được UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở VHTT&DL.
II/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
I. Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Trên cơ sở chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2010, Sở tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhân dân đón Tết nguyên đán Canh Dần tạo không khí sôi nổi, vui tươi.
Hoạt động kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh: 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập tỉnh (12/2/1950-12/2/2010); 110 năm Ngày thành lập thành phố Vĩnh Yên; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh… được tổ chức theo chuỗi các hoạt động gắn với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng xuân”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, diễn ra dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú tiêu biểu như:
Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm Ngày thành lập tỉnh (12/2/1950-12/2/2010); tổ chức Hội báo Xuân tại Thư viện tỉnh; trưng bày chuyên đề “Vĩnh Phúc 60 năm xây dựng và phát triển” tại Bảo tàng tỉnh; Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức triển lãm tranh cổ động và Hội thi xe thông tin lưu động các huyện, thành, thị trong tỉnh; Tổ chức Liên hoan Hát văn và hát Chầu văn các khu vực Đồng bằng Sông Hồng lần thứ nhất; Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc trong đạo Mẫu Việt Nam”…Các hoạt động trên được tổ chức trang trọng, đáp ứng kịp thời nguồn thông tin tới công chúng và góp phần nâng cao nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân.
II. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực của ngành.
1. Sở tập trung chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, theo chương trình công tác của UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành: Nghị quyết về cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất và cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế Văn hóa,thể thao, vui chơi giải trí ở các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách và chế độ khen thưởng cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật; cán bộ quản lý NVH xã, thôn, tổ dân phố và chiếu phim phục vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo sự chỉ đạo của Bộ VHTT&DL chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Thành phố Vĩnh Yên tiến hành Hội nghị tổng kết theo cụm các xã, phường.
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; phát động phong trào thi đua; đăng ký thi đua; tổ chức Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt ở đơn vị thuộc ngành; Và có kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 năm (2005-2010) tiến tới Đại hội thi đua cấp tỉnh và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII.
- Triển khai xây dựng các Đề án về phát triển văn hóa nông thôn, Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật gia đình. Triển khai thực hiện Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND về xây dựng GĐVH-LVH-ĐVVH; và Nghị quyết 15/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc; Triển khai Đề án củng cố chất lượng GĐVH thời kỳ CNH-HĐH tại các xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, duy trì 05 mô hình điển về CLB Gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại huyện Yên Lạc và 08 mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn BCĐ phát triển du lịch của tỉnh, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo ý kiến kết luận của BTV Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổ chức đợt khảo sát, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Thành phố Hà Nội trong tháng 6/2010 để thống nhất về nội dung hợp tác, phương thức liên kết nhắm khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang có chung dãy núi Tam Đảo với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng và thành phố Hà Nội có thị trường khách du lịch đầy tiềm năng, xây dựng kế hoạch về liên kết phát triển du lịch giữa 4 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội báo cáo Ban chỉ đạo phát triển du lịch của tỉnh vào tháng 8/2010.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Du lịch, tổ chức, quản lý lễ hội được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan của tỉnh, đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã thực hiện kiểm tra 124 cơ sở kinh doanh DVVH, kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú Du lịch; phạt cảnh cáo, đình chỉ kinh doanh Karaoke 27 cơ sở, yêu cầu tháo dỡ, hoàn tất các thủ tục 80 trường hợp vi phạm thực hiện quảng cáo, 12 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ - khách sạn, tiến hành tiêu hủy 102kg đĩa hình CD-VCD vi phạm hành chính do Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh phát hiện và thu giữ trong lĩnh vực kinh doanh DVVH công cộng. Phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 49.500.000đ.
Phối hợp với Thanh Tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn pháp luật về công tác quản lý trong lĩnh vực Dịch vụ Văn hóa - Du lịch cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ thuộc Sở, Phòng VH&TT các huyện, thành, thị và các chủ cơ sở kinh doanh Khách sạn - cơ sở lưu trú Du lịch trên địa bàn.
III. Các hoạt động sự nghiệp của ngành khá toàn diện, được tổ chức theo hướng chuyển mạnh về cơ sở.
1. Lĩnh vực văn hoá:
1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng và phcụ vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành:
Trung tâm Văn hóa tỉnh: Phối hợp với Phòng VH&TT các huyện, thành, thị tổ chức triển lãm cổ động tấm lớn và Hội thi xe tuyên truyền lưu động gắn với chủ đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW; Nghị quyết 03 – NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân. Dựng 39 cụm cổ động lớn, 60 cụm cổ động nhỏ, 02 cụm cổ động thảm hoa, 1700 cờ phướn, 200 lô gô và 170 băng zôn các loại.
Tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức với 450 tranh dự thi, đạt 02 giải nhất tập thể, 01 giải nhất và 02 giải nhì cá nhân. Trưng bày triển lãm phục vụ Lễ hội Đền Hùng, tổ chức Liên hoan hát Văn và hát Chầu Văn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất với 12 đoàn tham gia, trong đó có 08 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành, thị và 04 CLB nghệ thuật trong tỉnh với 200 diễn viên.
Tổ chức trưng bày triển lãm thành tựu KT-XH của tỉnh nhân kỷ niệm 110 năm thành lập thành phố Vĩnh Yên; Liên hoan văn nghệ và tuyên tuyền cổ động tại “Lễ hội Làng Sen” do tỉnh Nghệ An tổ chức được Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen.
1.2. Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá:
Hoàn thành hồ sơ xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa, trình UBND tỉnh quyết định công nhận 31 di tích cấp tỉnh, hướng dẫn kiểm tra chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở các Ban quản lý khu di tích. Các lễ hội tiêu biểu của tỉnh được nghiên cứu, phục dựng và thể hiện theo kịch bản: Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Chạy cày làng Đan Trì - xã Hoàng Đan (Tam Dương), lễ hội rước nước- đền Ngự Dội - xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. Bước đầu triển khai ứng dụng công nghệ phần mền trong quản lý hiện vật Bảo tàng và các Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các địa phương tu bổ 08 di tích bằng nguồn vốn chống xuống cấp di tích theo chương trình mục tiêu Quốc gia.
Phối hợp với Viện Âm nhạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tiến hành khảo sát và kiểm kê nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan và hát Ca trù trên địa bàn tỉnh thuộc các huyện: Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô.
Làm việc với các đơn vị tư vấn, các Sở, ngành liên quan của tỉnh lập dự án xây dựng nhà bia và phục chế bia “Tu tập từ Vũ bi” dựng năm Chính Hòa thứ 23 (1702) ghi chép về việc trùng tu sửa chữa Văn từ phủ Tam Đới thời Lê đặt tại khuôn viên Trường THPT Trần Phú - địa điểm thuộc Văn Miếu tỉnh Vĩnh Yên đầu thế kỷ XX. Khởi công xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức - chùa Kim Tôn xã Đồng Quế - huyện Sông Lô, tu bổ, tôn tạo cụm di tích đình Ngọc Canh - chùa Kính Phúc thị trấn Hương Canh - huyện Bình Xuyên. Tiếp tục triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học về điều tra, nghiên cứu tín ngưỡng thờ Thành Hoàng ở Vĩnh Phúc của các tác giả Lê Kim Thuyên và hệ thống văn bia ở Vĩnh Phúc của nhóm tác giả T.S Nguyễn Hữu Mùi - Viện nghiên cứu Hán Nôm. Biên soạn giới thiệu 253 di tích xếp hạng cấp tỉnh, in - xuất bản kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc trong đạo Mẫu Việt Nam”, sách “Tam Đảo xưa và nay”, tập san văn hóa, thể thao và du lịch số Xuân và chuyên đề về thị xã Phúc Yên.
Phối hợp với tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc (KFHI) trợ giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, các trường THCS Minh Quang – Tam Đảo; trường Tiểu học Xuân Hòa – Lập Thạch, trường Trung học VHNT tỉnh tham quan trưng bày Bảo tàng tìm hiểu quá trình hình thành phát triển của hệ thống Bảo tàng thế giới, Bảo tàng Việt Nam, Bảo tàng Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm ngày quốc tế Bảo tàng 18/5.
1.3. Công tác Thư viện:
Thư viện tỉnh: triển lãm 90 bức ảnh nghệ thuật về đề tài Đất và Người Vĩnh Phúc của các tác giả đạt giải cao trong nước và quốc tế; Trưng bày báo Xuân của 63 tỉnh, thành với 450 loại báo, tạp chí, 600 tài liệu, thư tịch, tranh ảnh, bản đồ về tỉnh Vĩnh Phúc qua các thời kỳ và triển lãm 87 bức tranh, tượng của 36 tác giả thuộc các chuyên ngành: Điêu khắc, hội họa, đồ họa phản ánh những nét đẹp trong văn hóa truyền thống, đặc biệt là thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh và đất nước.
Thực hiện luân chuyển sách tới 50 thư viện cơ sở với 1.500 bản sách, bổ sung 7.500 bản sách mới, cập nhật hàng ngày 80 loại báo, tạp chí phục vụ bạn đọc trong đó bao gồm các loại sách dành cho thiếu nhi, tài liệu tham khảo phục vụ học sinh các cấp phổ thông ôn thi tốt nghiệp và thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2010. Đăng cai tổ chức Hội nghị củng cố và phát triển hệ thống thư viện cấp huyện và cơ sở do Liên hiệp Thư viện đồng bằng Sông Hồng tổ chức với sự tham gia của 12 thư viện tỉnh, thành phố trong khu vực.
Cấp sách theo chương trình mục tiêu năm 2010 cho 6 thư viện cấp huyện, mỗi thư viện được cấp lượng sách với trị giá 8.333.000đ.
1.4. Trường Trung học VHNT: Thực hiện liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Nhạc - Họa Trung ương tuyển sinh 103 sinh viên gồm 43 sinh viên nhạc, 60 sinh viên Mỹ thuật khai giảng tháng 6/2010. Chú trọng hoàn thiện Đề án nâng cấp lên Cao đẳng VHNT&DL trình Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thi học kỳ cho sinh viên các lớp Đại học Văn hóa, Đại học thư viện và thi tốt nghiệp cho 93 sinh viên Cao đẳng sư phạm Âm nhạc - Mỹ thuật khóa 2 tỷ lệ đạt 100
% sinh viên khá, giỏi.
1.5 Hoạt động biểu diễn nghệ thuật:
Đoàn nghệ thuật Chèo, Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc tổ chức tập luyện dàn dựng chương trình lưu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân với tổng số 148 buổi diễn trong đó có 74 buổi phục vụ nhân dân các xã miền núi, 66 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị - đối ngoại, 08 buổi phục vụ công nhân ở các khu công nghiệp: Phúc Thắng (thị xã Phúc Yên), Hương Canh (huyện Bình Xuyên), Khai Quang (T.P Vĩnh Yên).Dàn dựng và công diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc tạo ấn tượng như: Chương trình ca múa nhạc, lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm Ngày thành lập tỉnh; phục vụ lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Lễ bàn giao cung văn hóa Hữu nghị tỉnh Luông Nậm Thà và tỉnh U Đum Say nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, vở diễn Chèo “Quốc Mẫu Tây Thiên” tại Lễ hội Tây Thiên năm 2010. Tổ chức biểu diễn, giao lưu với các tỉnh, thành phố trong dịp tổ chức lễ hội đầu xuân đảm bảo về chất lượng nội dung nghệ thuật theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.
1.6. Hoạt động điện ảnh:
Trung tâm phát hành Fim và Chiếu bóng tổ chức các đội chiếu bóng lưu động phục vụ miền núi, địa bàn các xã khu vực nông thôn, các Khu công nghiệp và trường với tổng số trên 200 buổi chiếu, trong đó đã thực hiện 40 buổi phục vụ các ngày lễ lớn với các tuần phim khai mạc theo chủ đề tại Rạp 19/5 và Trung tâm các xã, phường trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ sở, 95 buổi, phục vụ nhân dân các xã miền núi, 48 buổi phục vụ khu vực nông thôn, 18 buổi phục vụ học sinh các trường học.
2. Lĩnh vực Thể dục thể thao:
Sở tham mưu với BCĐ của tỉnh, chỉ đạo các địa phương tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện và tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III. Lễ khai mạc Đại hội được diễn ra quy mô, hoành tráng với sự tham gia hàng nghìn người. Đại hội TDTT là một sự kiện quan trọng của ngành và của tỉnh, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế thể thao trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn các đội tuyển tham gia nội dung thi đấu Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI ở các môn: Điền kinh, Bóng chuyền, Việt dã, Vật dân tộc, Wushu, Karatedo, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Pencaksilat…Đăng cai tổ chức giải Vật dân tộc tại Vĩnh Phúc.
Tính đến 10/6 đã tham gia thi đấu 3 môn trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI: Môn Việt dã, Vật dân tộc, Wushu đã đạt 15 Huy chương các loại (02 HCV, 05 HCB, 08 HCĐ), tham gia thi đấu ở các giải thể thao quốc gia với 12 giải toàn quốc như: Giả bóng đá thiếu niên nhi đồng; giải tay súng xuất sắc, giải cúp CLB Pencaksilat, Điền kinh, Wushu, vòng bán kết bóng chuyền Nữ hạng A1 đạt 20 Huy chương, trong đó 06 HCV, 07 HCB, 07 HCĐ.
Toàn tỉnh hiện có 08 đội thể thao với 94 VĐV, có 38 VĐV đạt đẳng cấp Quốc gia trong đó có 12 VĐV kiện tướng, 26 VĐV dự bị kiện tướng và cấp Quốc gia, nhiều VĐV tham gia đội tuyển Quốc gia ở các bộ môn: Bắn súng, Vật, Pencaksilat đạt thành tích cao trong các giải thi đấu. 6 tháng đầu năm, tổng số huy chương thi đấu đạt được là 60 Huy chương các loại, trong đó 16 HCV, 20HCB, 14 HCĐ.
- Trường Năng khiếu TDTT: Thực hiện chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2010, duy trì 12 lớp đào tạo năng khiếu: Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá thiếu niên và nhi đồng, Vật dân tộc, Vật tự do, Vật cổ điển, Bóng bàn, Quần vợt, Bóng chuyền nữ, Võ Karatedo, Wushu, Pencaksilat với tổng số trên 200 học sinh.
3. Lĩnh vực Du lịch:
3.1 Hoạt động Lữ hành- Khách sạn: Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ lễ tân – khách sạn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I/2010. Tiến hành thẩm định xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, các cơ sở lưu trú chuẩn bị cho du lịch hè 2010. 6 tháng đầu năm, tổng số lượt khách du lịch đến Vĩnh Phúc (kể cả lễ hội) ước đạt 1.170.000 lượt khách, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế 19.100 lượt, khách nội địa 1.150.900 lượt. Tổng doanh thu du lịch, nhà hàng, khách sạn đạt 392 tỷ đồng.
3.2. Hoạt động Xúc tiến quảng bá Du lịch: Tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng các Tuor - Tuyến du lịch nội địa thu hút du khách thăm quan qua các loại hình du lịch Làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh...
- Tổ chức giới thiệu, quảng bá về du lịch gắn với các sự kiện, hoạt động tiêu biểu như: Phối hợp với Đoàn làm phim của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc tại các khu du lịch: Tây Thiên, Tam Đảo, Đại Lải, dựng 4 tập phim về Vĩnh Phúc trong “Ký sự Sông Hồng” phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quảng bá về tiềm năng du lịch của tỉnh tới du khách trong và ngoài nước trên ấn phẩm “Trang vàng du lịch Việt Nam năm 2010” các báo, tạp chí chuyên ngành Du lịch.
4. Công tác xây dựng đời sống Văn hóa cơ sở và hoạt động của phòng Văn hóa và thông tin các huyện, thành, thị
- Ngành đã tham mưu với Ban chỉ đạo của tỉnh tổ chức Hội nghị bình xét, công nhận các danh hiệu GĐVH-LVH-ĐVVH; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai đăng ký danh hiệu Văn hóa năm 2010 và đề nghị UBND tỉnh Quyết định tặng thưởng danh hiệu cho 45làng (thôn- khu phố) 22 đơn vị Văn hóa và 136 Gia đình Văn hóa tiêu biểu - xuất sắc của tỉnh.
Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng việc dành quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tiến độ thực hiện kế hoạch hiệu quả hoạt động xây dựng NVH xã, thôn.
Làm việc, thống nhất với các ngành liên quan của tỉnh, UBND huyện, thành, thị về cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng để có quỹ đất và cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế Văn hóa,thể thao, vui chơi giải trí ở các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2010; xây dựng Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Phối hợp với UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tham mưu với UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh theo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Xây dựng chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc, Hội Nông dân đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2010-2014. Triển khai xây dựng các mô hình CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình các xã, phường là đơn vị chỉ đạo điểm về thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ - thể thao gia đình toàn tỉnh lần thứ VI năm 2010 nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
Phối hợp với Chi cục Dân số KHHGĐ - Sở Y tế; tổ chức mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về văn hóa gia đình cho 137 cán bộ chuyên trách dân số cấp xã, cán bộ Phụ nữ về Dân số và cán bộ văn hóa cấp huyện, Trưởng ban văn hóa xã và Chủ tịch hội Phụ nữ thuộc 13 xã, thị trấn là mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh về CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình.
Hướng dẫn các địa phương (đơn vị chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng 16 Trung tâm Văn hóa, thể thao thuộc LVH trọng điểm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đầu tư từ nguồn vốn tập trung của tỉnh và vốn đối ứng của địa phương với tổng kinh phí 44 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 07 công trình (làng Trung Hà, làng Tảo Phú, làng Vũ Di, làng Bình Sơn, làng Vân Hội, làng Lai Sơn). 6 tháng đầu năm, đã xây mới 04 NVH xã, 43 NVH thôn, nâng tổng số NVH xã trên địa bàn tỉnh xây dựng được: 121 NVH xã/137 xã, phường và 1.165 thôn - tổ dân phố/1368 thôn.
2. Hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị
- Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2010 và phát động phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương trong chương trình công tác của ngành. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân đón Tết Canh Dần, chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn và tập trung tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp.
- Tham mưu với BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch và các văn bản về chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo kế hoạch của UBND và hướng dẫn liên tịch của Sở VHTT&DL và MTTQ tỉnh.
- Thành lập đoàn VĐV tham gia các nội dung thi đấu và tham dự lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III.
- Tham gia các hoạt động Liên hoan, hội thi do tỉnh tổ chức: Hội thi xe tuyên tuyền lưu động chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng; 60 năm Ngày thành lập tỉnh; Liên hoan Hát văn và hất chầu văn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất, Hội nghị văn nghệ thể thao gia đình toàn tỉnh lần thứ IV năm 2010…
- Thống kê số liệu qũy đất dành cho xây dựng Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, phường, thôn - tổ dân phố và số lượng nhà văn hóa xã, thôn, xây dựng 6 tháng đầu năm lập danh sách đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp và làm việc với Sở tài chính, trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND, ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh.
Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ văn hóa, Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Phòng Nghiệp vụ TDTT tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ CTV về thể thao, gia đình và cơ sở kinh doanh lĩnh vực Du lịch trên địa bàn.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác
- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức các hoạt động tham gia trong các sự kiện tiêu biểu về văn hoá, thể thao và du lịch như: cuộc thi sáng tác Tranh cổ động và trao giải thưởng cuộc thi hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "; triển khai cuộc thi kể chuyện sách cho thiếu nhi với những câu chuyện viết về Bác tại Thư viện tỉnh; trưng bày lưu động triển lãm chuyên đề "Cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lần Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc"; tổ chức Liên hoan tiếng hát "Lời ca dâng Bác; chiếu phim tư liệu, phim truyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác cho nhân dân địa phương, nhân dân các xã miền núi, và tập trung chiếu phục vụ 20 làng văn hoá trọng điểm của tỉnh...qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đến tất cả cán bộ, công chức toàn ngành.
- Chú trọng thực hiện tốt và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trọng tâm là nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Ban hành quy định tiêu chuẩn đạo đức lối sống cán bộ, đảng viên; quy chế văn hoá công sở; quy chế nội bộ về sử dụng và quản lý công sở; thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh công sở, xây dựng môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp, có sân chơi, bãi tập thể dục thể thao tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức rèn luyện về thể chất, đồng thời thực hiện nghiêm túc hành vi bị cấm quảng cáo thương mại tại công sở.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ các mặt hoạt động trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở quan tâm, trú trọng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua tới các đơn vị trực thuộc; có quyết định chia Khối, Cụm thi đua trong ngành và có văn bản hướng dẫn hoạt động cụ thể của các Khối, Cụm thi đua; phân công lãnh đạo Sở trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Khối, Cụm; có những chủ trương, nội dung phương pháp triển khai, phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua ở các đơn vị trong ngành có hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tê - xã hội của tỉnh.

PHẦN THỨ II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua trên 3 lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội an ninh, quốc phòng của tỉnh.
2.Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai tổ chức công tác thi đua, khen thưởng của ngành theo đúng phương châm “tự nguyện, công khai , công bằng, chính xác, đoàn kết và cùng phát triển” làm cho công tác thi đua, khen thưởng ngày một phát triển góp phần hoàn thành tốt công tác chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của ngành.
3. Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua đó biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005-2010) tiến tới Đại hội thi đua cấp tỉnh và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII.
4. Tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua của Khối, Cụm thi đua trong ngành, lựa chọn, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng vào dịp cuối năm.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1- Tham mưu với UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh (kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khóa XIV) ban hành Nghị quyết về Cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng để có quỹ đất và cơ chế độ hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế Văn hóa - Thể thao, vui chơi giải trí ở xã, phường, thị trấn, thôn - tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
- Quy định về chính sách và chế độ khen thưởng cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật; cán bộ quản lý NVH xã, thôn, tổ dân phố và chiếu phim phục vụ Nông thôn trên địa bàn tỉnh.
2- Hoàn chỉnh về xây dựng các Quy hoạch, Dự án đầu tư cơ sở vật chất của ngành - lĩnh vực trình UBND tỉnh phê duyệt:
- Quy hoạch về phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
- Quy hoạch chi tiết khu liên hiệp TDTT và thiết kế sân vận động Trung tâm tỉnh. Hoàn thành các công trình: Trụ sở Đoàn nghệ thuật Chèo, Đoàn Ca múa nhạc, Trường Cao đẳng VHNT&DL.
- Lập dự án xúc tiến đầu tư xây dựng Trường đào tạo năng khiếu - Trung tâm huấn luyện TDTT, Văn Miếu tỉnh. Nâng cấp hạ tầng trang thiết bị bảo đảm VSMT ở các khu du lịch - di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm của tỉnh.
3 - Tiếp tục thực hiện quản lý và điều hành các dự án chuyên ngành:
Tu bổ, tôn tạo các Di tích LS-VH (Cụm Di tích) tiêu biểu của tỉnh: Đền Thỏng, Đền thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu - khu di tích danh thắng Tây Thiên chùa Hà Tiên (gia đoạn 2); Cụm di tích Đình Hương Canh; đền thờ Trần Nguyên Hãn, Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức- Chùa Kim Tôn xã Đồng Quế huyện Sông Lô.
4. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình phát triển du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Thành phố Hà Nội trình Bộ VHTT&DL. Quyết định công nhận các khu du lịch trọng điểm và đưa vào chương trình đầu tư phát triển các trọng điểm du lịch của tỉnh hàng năm.
5. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các Đề án của ngành về phát triển Văn hóa nông thôn, các Đề án về hỗ trợ phát triển làng nghề, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý chuyên ngành du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, cộng tác viên gia đình - thể thao ở cơ sở.
6. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình phối hợp nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
7. Chuẩn bị các nội dung tham gia chương trình Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng Sông Hồng lần thứ II tại tỉnh Hà Nam và Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 tại thành phố Đà Nẵng. Triển khai kế hoạch tuyên tuyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
8. Tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch Kỷ niệm các Ngày lễ lớn (đợt 2) và chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo.

 

 
Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- UBND tỉnh; b/c
- Vụ TĐ-KT Bộ VH,TTDL;
- Sở Nội Vụ;
- Ban TĐ-KT Sở Nội vụ;
- Sở VHTT&DL Ninh Bình (Trưởng Cụm);
- Sở Lao động TB&XH (Trưởng Khối);
- CPGĐ;
- Lưu: VP-VT.                                                                                                              
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)


Trịnh Thị Lan                                                                                                                                    


Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử