www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 532603
Đang truy cập: 6
Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (05/11/2009 13:56)

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 176 / QĐ-VHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng
Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.
Căn cứ Nghị định số: 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua - Khen thưởng Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định trước đây của Sở Văn hoá - Thông tin; Sở TDTT và Sở Du lịch.
Điều 3. Thường trực Hội đồng và các Uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐ TĐ-KT tỉnh;
- Thường trực HĐ TĐ-KT Bộ VHTTDL;
- Vụ TĐ-KT;
- Sở Nội vụ;
- Như Điều 3;
- CPGĐ;
- Lưu Vt

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Trần Văn Quang


Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử